Prosba o radu – Islamská tradícia

Pane Bože, utiekam sa  k Tebe, aby som si vybral to najlepšie. V Tvojom rozhodnutí hľadám to svoje. Prosím Ťa o to, aby si ma ochránil svojou nekonečnou láskavosťou. Ty dokážeš to, na čo sa ja nezmôžem. Ty vieš, že je neviem. Si ten, kto dokonale pozná skryté...

Úvaha o utrpení

Utrpenie a bolesť sprevádza v živote každého človeka. V každej náboženskej tradícií je citlivo vnímané. Veľmi významne poznačilo aj budhistickú múdrosť. Preto sa pokúsim predložiť niekoľko myšlienok z tejto tradície. Svätá a vznešená pravda...