Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov
M. R. Štefánika 20, 96001 Zvolen

IČO: 35984031
www.cup.dominikani.sk, cupzv@dominikani.sk
č. účtu: SK27 0200 0000 0040 5208 0856

Matej Juraj Šulík, OP.

Univerzitný kaplán, správca CUP

e-mail: cupzv@dominikani.sk

t.č.: 0904 738475

Organizačná štruktúra:

Správca CUP: Matej Juraj Šulík, OP.  e-mail: cupzv@dominikani.sk   t.č.: 0904 738475

Koordinátori: Václav Kasan, Marcel Pikoš ,  Katka Kasanová, Marianka Michalková, Darinka Tomkuliaková, Tomáš Hovorka,

Spevácky a hudobný tím: Václav Kasan,  Štefan Václavík, Katka Kasanová, Marianka Michalková, Darinka Tomkuliaková,

Miništrantský tím: Matúš Prvý, Jožko Liska

Modlitbový tím: Patrik Halčín, Marianka Mihalková, Matej Vražel, Marcel Pikoš

Propagačný tím: Julka Magerová 0904 865968, Matej Vražel matejvrazel@gmail.com 0918 823612,

Technický tím: Václav Kasan,  Marcel Pikoš

Knižničný tím: Majka Mertušová 0902 537873, Darinka Tomkuliaková

Počítačový tím: Matúš Prvý

Športový tím: Ján Kostolník, Juraj Cipa, Betka Grznárová

Turistický tím: Juraj Cipa, Darinka Tomkuliaková

Web tím: P.Matej Juraj Šulik, Matúš prvý

Občerstvovací tím: Katka Kasanová, Marianka Michalková

Filmový tím: Patrik Halčin, Michal Kremnický

Prednáškový tím: Števko Moravčík

Kostolníci: Ján Kostolník 0902 353590, Michal Kremnický

Kronika – Majka Mertušová 0902 537873

Kalendár: Betka Grznarová

Spolupracovníci: Matúš Šuľak, Andrej Kvas, Deniska,